1839 De (her)oprichters van de Jefkes

 

P.J. Van Hamme (° circa 1813).

 • Zijn grootvader Lambertus (° 1753 +circa 1805) was burgemeester van Leefdaal tot 1792 en tevens hereboer van het “Gasthuishof”.
 • Zijn broer Joannes Alexander (1807-1869) was burgemeester van Leefdaal in 1836-1848, dus tijdens de heroprichting van de Jefkes
 • P.J. zelf werd daarna burgemeester

Niet vergeten dat in de 19e eeuw enkel de rijke mensen mochten meedoen aan de verkiezingen, van “algemeen stemrecht” was nog geen sprake.

G. Vranxks

 • Het gaat vermoedelijk om Guilelmus Vranxks (1817-1895), gehuwd in 1870 met Maria Catharina Feyaerts die amper 1 jaar was toen Guilelmus boetmeester van de Jefkes werd. Hij is dus van zijn 22e tot zijn 53e levensjaar Jefke gebleven. Het koppel kreeg 4 kinderen tussen 1870 en 1879
 • Bij zijn huwelijk geeft hij als beroep “schoenmaker” op. Alleen de rijken droegen schoenen; de werkmensen liepen blootvoets of op klompen.

G. Vander Elst

 • Moeilijk uit te maken wie het precies was, er waren in 1839 minstens vier G. Vander Elst-en die het zouden kunnen zijn. Vermoedelijk Guilelmus Vander Elst (1808-1864), landbouwer, gehuwd in 1845 te Sterrebeek met Anna Maria Miseur.
 • Een (andere) Guilelmus Vander Elst was burgemeester van 1813-1819.

J.B. Vander Elst

 • Vermoedelijk Joannes Baptist Vander Elst (1816-1867), veldwachter; ook zijn vader F.J. was veldwachter
 • Gehuwd in 1844 met Anna Catharina Verdeyen en in 1858 met Joanna Catharina Bosmans

 

 

1517 keizer Karel hervormt het muntstelsel

Voordien was er een streekgebonden allegaartje van munten; de onderlinge waarden bepalen was lastig en hinderde het handelsverkeer enorm.

Gouden CarolusKeizer Karel vereenvoudigde dit tot een stelsel waarin de Gulden alias de Gouden Carolus de eenheidsmunt werd. 1 gulden was 20 stuivers waard en 1 stuiver was gelijk aan 4 oorden.

Dit muntstelsel bleef in onze streek feitelijk in gebruik tot in 1832 de Belgische Frank in voege kwam, de vele tussentijdse bezettingen door Fransen en Oostenrijkers ten spijt.

In volkse uitdrukkingen en in de spreektaal werden nog lang na 1832 de oude munten vernoemd:

 • “mensen met veel oorden” zaten er warmpjes bij
 • “die is geen stuiver waard”, de nietsnut
 • “wie voor het oordje geboren is, zal tot de stuiver niet geraken.” Wie in een lage sociale klasse geboren is, zal niet in een hogere sociale klasse terechtkomen.
 • “achter de oordjes zitten”, op geld belust zijn.
 • “een oordje in de schaal te leggen hebben”, recht van spreken hebben.
 • “een stuivertje kan soms raar rollen”, een zaak kan een onverwachte wending nemen

Beeldverslag 2013

Van twee fotografen kregen we een lading digitale foto’s toegestopt die een gedetailleerde blik werpen op het verloop van de jaarlijkse koningsschieting van Jefkes, Pekes en Mekes op 30 juni 2013. Meer foto’s en anekdotes over “de Jefkes” kan u overigens raadplegen op Facebook in de groep “De Jefkes van Leefdaal moeten blijven bestaan”

foto's van een deelnemer

foto’s van een deelnemer – klik op de afbeelding om het album te zien

de lens van een bezoeker

de lens van een bezoeker – klik op de afbeelding om het album te zien