Geschiedenis

 • 2015 Een “breuk” voor de Mekes2015 Een "breuk" voor de Mekes

  Omdat de Mekes sinds 2014 ook jaarlijks met de boog kampen voor de titel van koningin, heeft de vereniging een nieuwe “breuk” laten maken die de laureate tijdens de huldiging en in de (volgende) stoet mag dragen. Follow Deel Lees verder →

 • 2014 Website www.jefkes.be2014 Website www.jefkes.be

  Deze website werd in 2014 gecreëerd door Johan Morris, ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de heroprichting van de Jefkes. Hoewel de vereniging ook al in 1626 bestond en vermoedelijk nog veel eerder, zijn daarvan nog geen geschreven bronnen teruggevonden. Ook de zusterorganisaties “Mansgilde Sint-Paulus”, alias “de Pekes”, heropgericht in 1939 en de “Mekes”, heropgericht in 1979, komen hier aan bod. Over de viering van 175 jaar heroprichting, zie : “testbeeld” op Youtube fotoreportage jubileum Jefkes op ROB-tv Follow Deel

 • 1987 Top 3 van “de jongste koning ooit”

  Het waren geen “eendagsvliegen”: zij konden hun stunt weliswaar niet herhalen bij de Jefkes, maar bij de Pekes lukte het voor Marc Stroobants in 2017, voor Christophe Trappeniers in 2013 en voor Alain Morris in 1989, 1999, 2000, 2008 en 2009. Opmerkelijkste “jonge” koning blijft Jef Vander Elst die als 15-jarige koning schoot in 1935 en zijn titel verlengde in 1936, 1937 en 1938. Follow Deel Lees verder →

 • 1981 Stoet priesterwijding1981 Stoet priesterwijding

  De Jefkes, de Pekes en de Mekes vergezellen alle (parochiale) verenigingen in de stoet ter gelegenheid van de priesterwijding van Guido Vanfraechem. Follow Deel Lees verder →

 • 1981 Jefkesweekend1981 Jefkesweekend

  Op zaterdag 27 juni muziekconcert door de blaaskapel uit Steinach en een concert van de Filharmonie, gevolgd door een “Jefkesbal” met optreden van Tony Geys. ’s Anderendaags de jaarlijkse koningschieting met uitgebreide stoet. Follow Deel Lees verder →

 • 1980 Geboorte en doop van Gust, het reuzenjefke1980 Geboorte en doop van Gust, het reuzenjefke

  Een nieuwe reus, genoemd naar Albert “Gust” Trappeniers, keizer in 1965, die bij dezelfde gelegenheid werd gevierd wegens 50 jaar lid van de Jefkes. Ook Frans Vander Elst werd gehuldigd als mede-heroprichter van de Pekes 40 jaar geleden. Follow Deel Lees verder →

 • 1979 Heroprichting van de Mekes1979 Heroprichting van de Mekes

  Wanneer en waarom de Mekes er voordien mee gestopt zijn is niet duidelijk. Volgens hardnekkige geruchten waren zij actief tot aan het uitbreken van WO I Follow Deel Lees verder →

 • 1977 Vendelzwaaien in ere hersteld1977 Vendelzwaaien in ere hersteld

  Het uitvoeren van “de groet van Leefdaal” gebeurde in 1939 door Leon Michiels, vendelier én koning Jefkes 1939. Na de oorlog (1946) hernamen de Jefkes hun koningschieting; Leon Michiels bediende de trommel en Raymond Overloop was vendelier tot 1952. Follow Deel Lees verder →

 • 1973 Reuzenstoet Tervuren1973 Reuzenstoet Tervuren

  Jefkes en Pekes stappen mee in de “Reuzenstoet” te Tervuren. De aloude Leefdaalse reuzen Trien en Borre gingen er hun Tervurense alter ego’s Pie en Wanne bezoeken. Follow Deel Lees verder →

 • 1969 Jefkes en Pekes zoeken de “koning der koningen”1969 Jefkes en Pekes zoeken de "koning der koningen"

  Alle aanwezige Jefkes en Pekes die ooit de koningstitel behaalden schoten tegelijk naar de hoofdvogel. Bij de Jefkes herhaalde Marcel Morissens zijn exploot van enkele minuten eerder en de Jefkeskoning van 1969 werd ook “koning der koningen”. Bij de Pekes was Frans “de Woit” Trappeniers dan weer de “koning der koningen”. Follow Deel Lees verder →

 • 1966 Viering 125-jarig bestaan1966 Viering 125-jarig bestaan

  Met twee jaar vertraging vieren de Jefkes dat hun vereniging 125 jaar eerder werd heropgericht. Follow Deel Lees verder →

 • 1959 Vader en zoon Trappeniers nogmaals tegelijk koning1959 Vader en zoon Trappeniers nogmaals tegelijk koning

  Een unicum dat alleen kan verbeterd worden wanneer in de toekomst vader, zoon en dochter of echtgenote koning(in) worden of wanneer er een keizersduo of trio zou kunnen gekroond worden. Follow Deel Lees verder →

 • 1958 Wereldtentoonstelling1958 Wereldtentoonstelling

  De Jefkes zijn present op de Wereldtentoonstelling in Brussel, als 1 van de vele folkloristische attracties. Follow Deel Lees verder →

 • 1950 François Smets, 16 jaar, koning Jefkes nr 1, overlijdt1950 François Smets, 16 jaar, koning Jefkes nr 1, overlijdt

  Hij was 3 maanden eerder op 25 juni koning geworden. Follow Deel Lees verder →

 • 1948 De Jefkes stappen mee in de bloemenstoet te Tervuren1948 De Jefkes stappen mee in de bloemenstoet te Tervuren

  Zij krijgen van het gemeentebestuur uit erkentelijkheid een indrukwekkend “diploma” uitgereikt. Follow Deel Lees verder →

 • 1946 Deelname aan gildentornooi in Dormael1946 Deelname aan gildentornooi in Dormael

  De St.-Sebastiaensgilde uit Dormaal (bij Zoutleeuw) vierde haar 600e verjaardag in het weekend van 6 en 7 juli. Zij telde op dat moment 44 leden, gerecruteerd in een dorpje met amper 126 huizen. Follow Deel Lees verder →

 • 1945 Twee Schotse soldaten zagen de wip af1945 Twee Schotse soldaten zagen de wip af

  Op 8 januari 1945 maakten enkele Schotse soldaten brandhout van de “staande wip” langs de kasteeldreef. Zij dachten dat het een ingenieuze Duitse militaire radio-installatie was. Met het hout stookten ze een vuurtje om de vrieskou te verdrijven. Follow Deel Lees verder →

 • 1939 Viering 100 jaar heroprichting Jefkes1939 Viering 100 jaar heroprichting Jefkes

  Jubileum met grote stoet, ontvangst op gemeentehuis, extra subsidie. Heroprichting van een mansgilde, de “Pekes”. Uitzonderlijk werden er zelfs foto’s gemaakt waarvan er een handvol bewaard zijn gebleven. Follow Deel Lees verder →

 • 1926 Deelname aan een gildentornooi in Leuven1926 Deelname aan een gildentornooi in Leuven

  De Jefkes van Leefdaal halen prijzen in vendelzwaaien en een uitzonderlijke prijs voor de unieke vlag getooid met stukjes bruidskleed van de huwende de Liedekerkes op het kasteel volgens de enen – met stukjes bruidskleed van Jefkesvrouwen volgens anderen. Follow Deel Lees verder →

 • 1925 Het jaarlijkse Jefkesfeest duurde tot nu (minstens) 4 dagen.1925 Het jaarlijkse Jefkesfeest duurde tot nu (minstens) 4 dagen.

  Het doel van de jonkmansgilden is ontspanning te bezorgen aan haar leden : hun voornaamste bezigheid is de jaarlijkse koningsschieting. Tot circa 1925 duurde dat feest (minstens) 4 dagen. Follow Deel Lees verder →

 • 1914 Na WO I verdwenen de mansgilden uit beeld maar de “Jefkes” bleven springlevend1914 Na WO I verdwenen de mansgilden uit beeld maar de "Jefkes" bleven springlevend

  Uiteraard was er ook tijdens de oorlog geen sprake van koningschietingen bij Jefkes en Pekes. Kort na de oorlog hervatten beide Jefkesverenigingen hun activiteiten, weliswaar in mineur. Follow Deel Lees verder →

 • 1905 De gemeenteraad beslist om de 4 schuttersgilden te ontheffen van de gemeentetaks op bals1905 De gemeenteraad beslist om de 4 schuttersgilden te ontheffen van de gemeentetaks op bals

  Zij worden met name genoemd: de jongsmansgilde Sint Jan (Jefkes nr 1), de Sint Paulusgilde (allicht de Pekes – node gesticht in 1902), de jongmansgilde Sint Lambertus (Jefkes nr 2) en de mansgilde Sint Sebastiaen (waarschijnlijk “Pekes” van nr 2) Follow Deel Lees verder →

 • 1904 De rivaliteit tussen Jefkes 1 en 2 leidde tot schermutselingen1904 De rivaliteit tussen Jefkes 1 en 2 leidde tot schermutselingen

  Om Jefkes nr 2 te beletten hun koningschieting te houden waren enkele heethoofden van nr 1 van plan om na hun eigen koningschieting de staande wip onbruikbaar te maken. Follow Deel Lees verder →

 • 1904 De Blankaartschutters (tot 1924)1904 De Blankaartschutters (tot 1924)

  Hun wip stond op de wijk Blankaart in een weide van de familie De Keyn. Elk jaar organiseerden zij een teerfeest en voor hun financiering een concert en/of een muzikaal toneelspel Follow Deel Lees verder →

 • 1903 Nieuwe breuk voor Pekes nr 11903 Nieuwe breuk voor Pekes nr 1

  Alfons Van Esch (1871-1936), echtgenoot van Maria Ludovica Vanden Plas, lokaalhouder café + feestzaal “Casino” (naast de kerk, nu apotheek), vergaderlokaal van Filharmonie en de Jefkes/Pekes nr 1, schenkt een nieuwe zilveren breuk aan de Pekes waarop Sint Paulus (hij heeft een zwaard vast) staat afgebeeld. Follow Deel Lees verder →

 • 1902 De Pekes maken een nieuwe vlag1902 De Pekes maken een nieuwe vlag

  Louis Michiels maakte een ontwerp van een vlag waarop Sint Paulus – de nieuwe patroonheilige van de Pekes – moest worden afgebeeld. De vlag zou – naar aloude gildengewoonte – twee “slippen” krijgen en afgeboord worden met de nationale driekleur. Follow Deel Lees verder →

 • 1902 Afsplitsing Jefkes nr 2 en eveneens splitsing van de mansgilde Sint Sebastiaen1902 Afsplitsing Jefkes nr 2 en eveneens splitsing van de mansgilde Sint Sebastiaen

  Op 2 juni 1902 ziet de nieuwe vereniging “Jefkes nr 2” het levenslicht. Zij werkten vanaf dan mee met de in 1875 opgerichte/afgesplitste Fanfare Sint-Lambertus en kiezen dezelfde patroonheilige. Jefkes “nummer 1” houden als patroon Sint Jan, de Pekes kiezen Sint Paulus aangezien de St Sebastiaensbreuk was meegenomen door “nr 2”. Follow Deel Lees verder →

 • 1901 Uit de “rekening van de schitting” blijkt dat de Jefkes 11 herbergen bezochten1901 Uit de "rekening van de schitting" blijkt dat de Jefkes 11 herbergen bezochten

  De uitbaters worden opgesomd. Er waren toen veel meer cafés in Leefdaal, al of niet legaal, maar alleen wie de Jefkes & Pekes mild steunde werd met een bezoek vereerd. Follow Deel Lees verder →

 • 1888 De “jongmans van Leefdaal” laten een mis opdragen ter ere van Antonius Lecock (+ 22-4-1888 oud 72 jaar)1888 De "jongmans van Leefdaal" laten een mis opdragen ter ere van Antonius Lecock (+ 22-4-1888 oud 72 jaar)

  Dit was geen uitzonderlijk geval. In het “reglement van de jongmansgilde” staat immers duidelijk gestipuleerd dat een trouw lid – dus wie de maandelijkse bijdrage betaalde – recht had op een mis “wegens de jonkheid” en dus op kosten van de Jongmansgilde. Follow Deel Lees verder →

 • 1868 Heroprichting Sint-Sebastiaens mansgilde1868 Heroprichting Sint-Sebastiaens mansgilde

  Wellicht werden alleen de geldende regels gepreciseerd, verfijnd en/of strenger gemaakt. De gilde bestond immers al tijdens de vorige jaren. Follow Deel Lees verder →

 • 1840 Er zijn veel vrijgezellen in de 19e eeuw

  Het aantal “definitieve” vrijgezellen was in de 19e eeuw zeer hoog. Bijna één vijfde van de bevolking was nog vrijgezel op 50-jarige leeftijd Follow Deel Lees verder →

 • 1839 Heroprichting “gild der jongmans van Leefdael”1839 Heroprichting "gild der jongmans van Leefdael"

  Na vele jaren van inactiviteit omdat de opeenvolgende bezettende machten de jongmansgilden hadden verboden, besloten enkele jongeren van vooraanstaande Leefdaalse families de Jongmansgilde nieuw leven in te blazen, nu het onafhankelijke België met een schone lei kon beginnen. Al die jaren had men de zilveren breuken – een geschenk van de kasteelheer anno 1673 – weten verborgen te houden voor plunderende legers en belastingheffende vreemde overheden. Follow Deel Lees verder →

 • 1839 De (her)oprichters van de Jefkes

  P.J. Van Hamme, G. Vranxks, G. en J.B. Vander Elst Follow Deel Lees verder →

 • 1805 Napoleon Bonaparte laat het verenigingsleven opnieuw toe1805 Napoleon Bonaparte laat het verenigingsleven opnieuw toe

  … maar hij recruteert driftig “jonkmans” voor zijn leger, zodat er van heroprichting van Jongmansgilden niet meteen sprake kan zijn. Follow Deel Lees verder →

 • 1796 Franse republiek schaft alle Gilden af1796 Franse republiek schaft alle Gilden af

  Al hun goederen werden verbeurd verklaard en verkocht ten voordele van “het nationaal goed”. De kostbare zilveren breuken van de Leefdaalse schuttersgilden kregen ze alvast niet in handen, maar van aloude reglementen, verslagen, rekeningen en ledenlijsten is niets bewaard gebleven – als die te Leefdaal al ooit bestonden. Follow Deel Lees verder →

 • 1783 Keizer Jozef II verbiedt alle gilden1783 Keizer Jozef II verbiedt alle gilden

  Het was een van de oorzaken van de Brabantse omwenteling. Jozef stierf in 1790. Zijn opvolgers Leopold II en Frans II milderden het beleid van hun voorganger. Follow Deel Lees verder →

 • 1721 Schieten naar gaaien op kerkgebouwen overal verboden1721 Schieten naar gaaien op kerkgebouwen overal verboden

  De kerkelijke overheid verbiedt het omtoveren van kerktorens tot staande wip. Eerdere verboden van 31-3-1707 (door aartsbisschop de Precipiano), 31-3-1711 (herhaling) en 13-4-1715 (Raad van Brabant) werden alom genegeerd. Follow Deel Lees verder →

 • 1719 Er staat een “staande wip” afgebeeld in het kaartboek van de abdij van Terkameren1719 Er staat een "staande wip" afgebeeld in het kaartboek van de abdij van Terkameren

  In dezelfde omgeving (achter ” Les Maronniers”, toen nog het “hof van Schollenberg”) vindt men de wip terug op de kaart van Ferraris (1771-1780). We herkennen het kasteel, met een paar verdwenen bijgebouwtjes en 3 vijvertjes waar nu een drassige weide is. Follow Deel Lees verder →

 • 1711 Karel III verbiedt ongehuwden lid te worden van de gilden voor gehuwden1711 Karel III verbiedt ongehuwden lid te worden van de gilden voor gehuwden

  Verbod aan jongmannen zich ” te begeven in de Guldens van de getrouwde mans, op pene van 25 guldens amende”. Naast de boete voor elke jongman die het toch deed kreeg de gilde zelf er nog een boete van 50 gulden bovenop. Dit waren grote bedragen. Follow Deel Lees verder →

 • 1701 Ordonnantie van Filips V : alle jongmansgilden worden verboden1701 Ordonnantie van Filips V : alle jongmansgilden worden verboden

  Plakkaat van zijne majesteit, gegeven den 15 februari 1701 verbiedende de Gilden van de Jongmans. Zijnde t’onzer kenisse gekomen, dat men zich vervoordert (voortdoet) van in verscheiden plaatsen op te richten Gilden van Jongmans zonder permissie of octrooi (…) Follow Deel Lees verder →

 • 1688 Pastoor Nicolaus Des Moulins verbood de fuiven van de jongmannen (en de jonge meisjes). De Jefkes gaan in beroep!1688 Pastoor Nicolaus Des Moulins verbood de fuiven van de jongmannen (en de jonge meisjes). De Jefkes gaan in beroep!

  “Terwijl jongens en meisjes heimelijk (want verboden sinds 1687) samen speelden en dansten, trad pastoor Nicolaus Des Moulins (1684-1692) op. Het bleef niet bij vermaningen, zodanig dat de jongmansgilde in beroep ging bij de kerkelijke overheid. Het leidde tot een proces op het aartsbisdom tussen de pastoor en de jeugd van Leefdaal, leden van de gilde.” Follow Deel Lees verder →

 • 1673 De kasteelheer van Leefdael schenkt een breuk met de afbeelding van O.L.Vrouw met het kindje Jezus, op een wolk gezeten, aan de “coninkcschutter”1673 De kasteelheer van Leefdael schenkt een breuk met de afbeelding van O.L.Vrouw met het kindje Jezus, op een wolk gezeten, aan de "coninkcschutter"

  In 1672 huwde Anna Helman, de dochter van de toenmalige welgestelde kasteelheer, met Jan van Brouchoven de Bergeyck. Zij kreeg kasteel en omgeving als bruidsschat en haar man werd “baron van Leefdaal” Follow Deel Lees verder →

 • 1668 Hoofdman Jefkes overlijdt te Leuven1668 Hoofdman Jefkes overlijdt te Leuven

  Joannes Baptista Keyaerts, 18 jaar oud, eerstgeboren zoon van drossaard Guilelmus Keyaerts en Barbara Cecilia de Ro, leerling aan het gymnasium van het H. Drievuldigheidscollege werd op zondag 8 april 1668 in Leefdaal begraven in de kerk, voor het altaar van het Heilig Kruis. In de overlijdensakte wordt vermeld dat hij de kapitein was van de plaatselijke jongmansgilde. Follow Deel Lees verder →

 • 1665-1675 Breuk “Sint- Sebastiaen”1665-1675 Breuk "Sint- Sebastiaen"

  Deze breuk verdween in 1902 en dook even later weer op als trofee van de koning der pas opgerichte “Jongmansgilde Sint-Lambertus” alias “Jefkes nr 2”. Follow Deel Lees verder →

 • 1665-1670 Breuk “O.L.Vrouw” gemaakt door Laureys Wijnants, Leuven1665-1670 Breuk "O.L.Vrouw" gemaakt door Laureys Wijnants, Leuven

  Deze breuk wordt nog steeds gedragen door de Koning van de “Jefkes nr. 1”. Bij de heroprichting in 1839 werd de Koning ook getooid met een strooien hoed met zilveren vogel. De breuk bevat minuscule merktekens, aangebracht door de maker. Daardoor weten we dat het kunstwerk werd vervaardigd in Leuven, door een zoon van de vermaarde zilversmid Jan Wijnants, waarvan diverse zilveren monstransen tentoongesteld staan in de “schatkamer” van de Sint-Pieterskerk te Leuven. Follow Deel Lees verder →

 • 1664 Sint-Sebastiaensgilde huldigt het H. Sacrament1664 Sint-Sebastiaensgilde huldigt het H. Sacrament

  De schuttersgilde Sint-Sebastiaen werd in die periode (her)opgericht. Bij deze gelegenheid werd een “geestelijk spel” opgevoerd. Follow Deel Lees verder →

 • 1661 jonker Philips Helman koopt het kasteel van Leefdaal en beheert de heerlijkheden van Leefdaal en Vossem1661 jonker Philips Helman koopt het kasteel van Leefdaal en beheert de heerlijkheden van Leefdaal en Vossem

  Verkoper was Maximiliaan, vrije baanderheer (= baron) van Merode en heer van Duffel, die het op zijn beurt op 19 december 1653 had verkregen van Willem van Merode. De familie de Merode was op het kasteel van Leefdaal gevestigd vanaf 1445 en zou pas 300 jaar later in Westerlo en Everberg opduiken. Philips Helman (°1615) was afkomstig van een rijke koopmansfamilie uit Antwerpen. In 1674 kocht hij eveneens de hogere, middelbare en lagere rechtspraak over beide dorpen. Follow Deel Lees verder →

 • 1648 Offerande van Jongmans van Leefdaele1648 Offerande van Jongmans van Leefdaele

  De parochie kreeg een “offerande van jongmans van Leefdaele tot enen nieuwen Tabernakel om boven ’t hoogheilig Sacrament te dragen in de processie, ontvangen de somme van 53 (gulden) 2 (stuivers) 0 (oorden)”. Follow Deel Lees verder →

 • 1627 Vergaderingen in het “schuttershuis”1627 Vergaderingen in het "schuttershuis"

  De wethouders vergaderden er meermaals “ter bestraffing van de misdadigers”, ondermeer op 10 november 1627. Omdat het kasteel van Leefdaal (toen eigendom van de familie de Merode), de meer voor de hand liggende vergaderruimte, nog in heropbouw was na een brand van 1626? Follow Deel Lees verder →

 • 1598 Albrecht en Isabella zijn de schuttersgilden zeer genegen1598 Albrecht en Isabella zijn de schuttersgilden zeer genegen

  Zij namen er zelf actief aan deel en de gilde van Leuven was de facto de leidende gilde in “de Zuidelijke Nederlanden” Follow Deel Lees verder →

 • 1540 Keizer Karel beperkt de voorrechten van de recente schuttersgilden met geweren en buksen1540 Keizer Karel beperkt de voorrechten van de recente schuttersgilden met geweren en buksen

  Zij kiezen als patroonheilige voor Sint-Antonius, Sint-Christoffel of Sinte-Barbara. De gilden met de handbogen daarentegen zijn de erfgenamen van de oudste traditie. Follow Deel Lees verder →

 • 1517 keizer Karel hervormt het muntstelsel1517 keizer Karel hervormt het muntstelsel

  Voordien was er een streekgebonden allegaartje van munten; de onderlinge waarden bepalen was lastig en hinderde het handelsverkeer enorm. Keizer Karel vereenvoudigde dit tot een stelsel waarin de Gulden alias de Gouden Carolus de eenheidsmunt werd. 1 gulden was 20 stuivers waard en 1 stuiver was gelijk aan 4 oorden. Follow Deel Lees verder →

 • 1453 Het militaire karakter van de schuttersgilden verdwijnt op de achtergrond.1453 Het militaire karakter van de schuttersgilden verdwijnt op de achtergrond.

  Na de bloedige nederlaag der gemeentelegers te Gavere op 23 juli 1453, trachtte Filips de Goede de schuttersgilden en de ambachten in onschuldige gezelschapsmaatschappijen te hervormen. Follow Deel Lees verder →

 • 1400 Schuttersgilden1400 Schuttersgilden

  “Dr. Reintjens zei dat vrijwel alle schuttersgilden in het Rijnland omstreeks 1400 ontstaan zijn uit de noodzaak hun dorp of stad tegen vreemde indringers te beschermen. Praktisch overal is de oorsprong volgens hem dezelfde: vrijwillige beschermingskorpsen tegen vreemd gevaar.” Follow Deel Lees verder →