VGV-FAQ

 

Vaak Gestelde Vragen

Frequently Asked Questions

 • Hoe is de Jefkles-stoet samengesteld ?
  Die stoet werd waarschijnlijk gemodelleerd  in de stijl van het marcherende leger van Napoleon Bonaparte, dat lag in 1839 bij de heroprichting van de Jefkes nog vers in het geheugen. ...
 • Hoe kan men zeker weten wie koning schoot?
  Dat is een kwestie van collegialiteit en fair-play! De basisregel is dat de hoofdvogel moet losgeschoten worden én op de grond vallen. Omdat bij de koningsschieting alle kandidaten tegelijk en om ter ...
 • Is Sint-Hubertus niet de patroonheilige van de Jefkes?
  Neen, maar de verwarring is begrijpelijk. In het oudste document dat van de Jefkes werd teruggevonden – het “reglement” van 1839 – wordt met geen woord gerept over de patroonheilige en ...
 • Van waar komt de naam “Jefkes”?
  Het betreft een jongmansgilde, een clubje van ongehuwde (jonge) mannen. Niet verwonderlijk dat zij genoemd worden naar het christelijke archetype van dé vrijgezel: Sint-Jozef. Jozef -> Jef -> Jefke. De “Pekes” zijn daarentegen ...
 • Waar komt het woord “breuk” of “broak” vandaan?
  Het woord BREUK (in Leefdaal zegt men BRUIK) of BROOK in de betekenis van een sierketting met zilveren platen, gedragen door de koning van een schuttersgilde, kwam in de middeleeuwen ...
 • Wanneer zijn de Jefkes van Leefdaal precies ontstaan?
  Dat weten we niet … We weten dat er in 1627 in Leefdaal een schuttershuis was, dus ook een schuttersgilde. We weten eveneens met grote zekerheid dat de nog steeds gebruikte ...
”>>> lees verder”